STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thẻ xét nghiệm định tính Treponema pallidum Humasis Syphilis Card Humasis Co., Ltd. Humasis Co., Ltd. Xét nghiệm nhằm mục đích định tính tất cả các loại kháng thể (IgG, IgM và IgA) kháng Treponema pallidum (T. pallidum) trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương để hỗ trợ trong chẩn đoán nhiễm bệnh giang mai Quy tắc 3, Phần III, Phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 TTBYT Loại C