STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Innovative Endoscopy Components LLC Phụ tùng, vật tư thay thế ống nội soi Quy tắc 5, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B