STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trạm theo dõi bệnh nhân Infinity Central Station Wide / Infinity Central Station Widescreen with VG Draeger Medical Systems, Inc. / Mỹ Draeger Medical System, Inc. / Mỹ Dùng trong y tế để theo dõi các chỉ số của bệnh nhân Quy tắc 10, mục C, phần II, phụ lục I của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C