STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy hấp tiệt trùng 5596-2V; T-Max 12L-2V EP Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Sử dụng hơi nước bão hòa tiệt trùng dụng cụ và đồ y tế Quy tắc 15 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy tiệt trùng nhiệt độ thấp plasma PlazMax P160-2V Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Sử dụng hóa chất để tiệt trùng dụng cụ và đồ y tế ở nhiệt độ thấp Quy tắc 15 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy rửa khử khuẩn TIVA 15-2V Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Rửa, khử khuẩn dụng cụ và đồ y tế Quy tắc 15 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy rửa dụng cụ bằng sóng siêu âm SONICA 60L EP Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Rửa sạch dụng cụ bằng cách kết hợp sóng siêu âm trong môi trường nước và dung dịch tẩy rửa Quy tắc 15 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Tủ sấy dụng cụ Dry-Ins-1D Dry-Ans-1D Tuttnauer Europe B.V Tuttnauer Europe B.V Sử dụng khí nóng để sấy khô dụng cụ Quy tắc 15 phần II, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B