STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo đa thông số (COHb, MetHb, rSO2, nhịp tim, SpO2) CO-Pilot Nonin Medical, Inc. Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu, mô, Carboxyhemoglobin và Methemoglobin bằng phương pháp không xâm lấn Quy tắc 10, Phận II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C