STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo SpO2 kẹp ngón Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Máy đo SpO2 kẹp ngón (Bluetooth) Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
3 Máy đo SpO2 đeo tay Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
4 Máy đo SpO2 cầm tay Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
5 Máy đo SpO2 để bàn Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C
6 Cảm biến đo nhịp tim và SpO2 cho máy cầm tay và để bàn Theo phụ lục Theo phụ lục Nonin Medical, Inc. Sử dụng để đo nhịp tim, độ bão hòa Oxy trong máu không xâm lấn Quy tắc 10, Phần II, Phụ lục 1, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C