STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que thử/khay thử xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B dfu EASY TEST Influenza A/B Ag Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Sinh Học Diagnosis F Công Ty TNHH Sản Xuất Công Nghệ Sinh Học Diagnosis F Xét nghiệm định tính phân biệt kháng nguyên vi rút cúm influenza A và influenza B trong mẫu tăm bông tỵ hầu và hầu họng người Quy tắc 6, phần III, phụ lục II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B