STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nồi hấp tiệt trùng YXQ.SG.41.280B Jiaxing Zhongxin Medical Instruments Co.,Ltd Jiaxing Zhongxin Medical Instruments Co.,Ltd Dùng để tiệt trùng Quy tắc 15, Phần II,Thông tư 39/2016/TTBYT TTBYT Loại C