STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị cấy tóc Theo phụ lục Theo phụ lục HansBiomed Corp. Thiết bị cấy tóc được dùng trong việc cấy ghép từ chính nang tóc của bệnh nhân nhằm hồi phục tóc rung thông thương hoặc tóc rụng do bỏng, các tổn thương khác, quá liều thuốc hoặc và các bệnh lý khác. QT 6 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B