STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy đo thị trường tự động Appa Auto Perimeter AP901 CTS Glaufield Lite; AP901 SWAP CTS Glaufield Lite Appasamy Associates Appasamy Associates đo thị trường tự động Quy tắc 10 TTBYT Loại A
2 Máy đo khúc xạ, bán kính độ cong giác mạc tự động Appa Auto Ref Keratometer AARK-1M; AARK-6000; AAR-6000 Appasamy Associates Appasamy Associates đo khúc xạ Quy tắc 10 TTBYT Loại A