STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông tiểu 2 nhánh HTA0406R; HTA0408R Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để thông tiểu Quy tắc 5, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Sonde hút dịch có nắp HTA0606; HTA0608; HTA0610; HTA0612; HTA0614; HTA0616 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Dùng để hút dịch , nhớt cho bệnh nhân Quy tắc 2, phần II, phục lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Mặt nạ gây mê dùng một lần HTA0903; HTA0904; HTA0905; HTA0906 Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng để cho bệnh nhân hít khí gây mê Quy tắc 2/ Phần II- Thông tư 39/2016/ TT-BYT TTBYT Loại B
4 Ống nội khí quản không có bóng HTC0120U; HTC0125U; HTC0130U; HTC0135U; HTC0140U; HTC0145U; HTC0150U; HTC0155U; HTC0160U; HTC0165U; HTC0170U; HTA0175U; HTC0180U; HTC0185U; HTC0190U; HTC0195U; HTC0100U Hitec medical Co., Ltd., China Hitec medical Co., Ltd., China Sử dụng làm đường thở Quy tắc 7, phần II, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B