STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Trâm nội nha Endostar /E3 Big Apical rotary system, Endostar / E3 Basic rotary system, Endostar /E3 Small Apical rotary system Poldent Sp.zo.o, Balan Poldent Sp.zo.o, Balan dùng trong nha khoa Quy tắc 5 , Phần II, Thông tư 39 /2016/TTBYT TTBYT Loại B