STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy theo dõi bệnh nhân QUBE SpaceLab SpaceLab Theo dõi các chỉ số sinh tồn của nhiều bệnh nhân: điện tim, nồng độ oxy trong máu, nhịp thở, hô hấp, huyết áp không xâm lấn, huyết áp xâm lấn, nhiệt độ, nhịp mạch, EtCO2... Quy tắc 10, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
2 Máy theo dõi bệnh nhân XPREZZON SpaceLab SpaceLab Dùng để đo: Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), áp lực (mmHg) hoặc nồng độ (%) khí cacbonic vào cuối kỳ thở ra của bệnh nhân đo bằng phương pháp không xâm nhập (EtCO2), Chỉ số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP), Chỉ số điện tim(ECG), Nhiệt độ cơ thể người bệnh, nhịp thở, nhịp tim Quy tắc 10, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C
3 Trạm trung tâm Xhibit® Central SpaceLab SpaceLab Dùng để đo: Nồng độ bão hòa oxy trong máu (SPO2), áp lực (mmHg) hoặc nồng độ (%) khí cacbonic vào cuối kỳ thở ra của bệnh nhân đo bằng phương pháp không xâm nhập (EtCO2), Chỉ số đo huyết áp không xâm lấn (NIBP), Chỉ số điện tim(ECG), Nhiệt độ cơ thể người bệnh, nhịp thở, nhịp tim Quy tắc 10, phần IIC, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT -BYT TTBYT Loại C