STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Thiết bị nha khoa Theo phụ lục Theo phụ lục JINDELL MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD Sử dụng trong nha khoa dùng mài răng, khoan răng, phẫu thuật, đánh bóng răng Quy tắc 9, Mục C, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B