STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm tinh dịch SQA-V; QwikCheck Gold; SQA-Vision; SQA-iO M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd. M.E.S - Medical Electronic Systems Ltd. Kiểm tra chất lượng tinh trùng cho bệnh nhân Theo quy tắc 5 phụ luc I phần III, Thông tư 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại A