STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ thao tác PCR Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Giải pháp Y sinh ABT - Chi nhánh Long Hậu Chuẩn bị các phản ứng PCR và nhiều phương pháp khác trong sinh học phân tử, đảm bảo môi trường làm việc không ô nhiễm. Quy tắc 5, phần III, phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A