STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột Plaster of Paris Bandage Zhejiang Olin Medical Supplies Co., Ltd. – Trung Quốc Ningbo Greatcare Trading Co., Ltd. – Trung Quốc Cuốn bó chặt vải tẩm bột thạch cao để cố định và kết hợp phần xương gãy lại với nhau 4 TTBYT Loại A