STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nhóm: Kẹp phẫu thuật Foerster: các cỡ chiều dài; cong/ thẳng FOERSTER FORCEPS Schreiber Instrument GMBH- Đức Schreiber Instrument GMBH- Đức Dùng kẹp đồ vật, dụng cụ, nội tạng trong phẫu thuật 6 mục 1 TTBYT Loại B