STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Vít chỉ neo khớp vai Theo phụ lục Theo phụ lục Conmed Corporation Sử dụng để cố định và khâu gân cơ trong khớp vai, nhằm làm vững khớp vai trong phẫu thuật nội soi Quy tắc 8, thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại C