STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ hút khí độc Theo phụ lục Theo phụ lục JINAN BIOBASE BIOTECH CO., LTD Dùng để hút khí,hơi, bụi độc, làm sạch khu vực làm việc, xét nghiệm y tế, tránh lây nhiễm các hóa chất độc hại Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A