STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy phân tích điện giải ISE 3000 SFRI SAS SFRI SAS ISE 3000 là máy phân tích điện giải tự động, sử dụng công nghệ ISE (điện cực chọn lọc ion) để xác định nồng độ K+, Na+ và Cl- trong các dịch cơ thể. Thiết bị sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy phân tích điện giải ISE 5000 SFRI SAS SFRI SAS ISE 5000 là máy phân tích điện giải tự động, sử dụng công nghệ ISE (điện cực chọn lọc ion) để đo K+, Na+, Cl-, Ca++ và xác định pH trong các dịch cơ thể. Thiết bị sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Mô-đun lấy mẫu tự động dùng cho máy phân tích điện giải Autosampler SFRI SAS SFRI SAS Autosampler được sử dụng kết hợp với các máy phân tích điện giải ISE, nhằm mục đích lấy mẫu tự động trong các xét nghiệm điện giải. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
4 Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải Weekly Cleaning solution SFRI SAS SFRI SAS Dung dịch rửa dùng cho các máy điện giải ISE của hãng SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
5 Dung dịch rửa dùng cho máy phân tích điện giải Na Conditioner SFRI SAS SFRI SAS Dùng để rửa điện cực Na của các máy điện giải ISE của SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
6 Dung dịch nạp điện cực dùng cho máy phân tích điện giải K Electrode Filling Solution SFRI SAS SFRI SAS K Filling Solution là dung dịch nạp điện cực Kali cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
7 Dung dịch nạp điện cực dùng cho máy phân tích điện giải pH, Na+, Cl-electrodes filling solution SFRI SAS SFRI SAS pH, Na, Cl Filling Solution là dung dịch nạp các điện cực Na, Cl và pH của các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
8 Dung dịch nạp điện cực dùng cho máy phân tích điện giải Ca Electrode Filling Solution SFRI SAS SFRI SAS Ca Filling Solution là dung dịch nạp điện cực Ca cho các máy phân tích điện giải ISE 5000 và 6000 của hãng SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
9 Dung dịch nạp điện cực dùng cho máy phân tích điện giải Reference electrode filling solution SFRI SAS SFRI SAS Reference Filling Solution là dung dịch nạp điện cực tham chiếu cho các máy phân tích điện giải ISE của hãng SFRI. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A