STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy điện xung đa năng Modulo; Modulo plus Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
2 Máy laser điều trị công suất cao Lumix 2; Lumix 250 Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
3 Máy siêu âm đa tần trị liệu Fisiosonic Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
4 Máy nén ép trị liệu Linfopress studio Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
5 Máy điều trị bằng điện từ trường điểm Fisiofield middle; Fisiofield Mini Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
6 Máy điều trị vi sóng Fisiowave Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B
7 Máy điều trị bằng sóng cao tần công suất cao RF Fisioline radiant 200 Fisioline srl/Italia Fisioline srl/Italia Sử dụng trong vật lý trị liệu, phục hồi chức năng Phụ lục I, phần II, quy tắc 9, thông tư 05/2022/ TT-BYT. TTBYT Loại B