STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy ly tâm DG Spin Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. Máy ly tâm DG Spin được thiết kế đặc biệt để ly tâm các thẻ DG Gel. Thiết bị được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy ủ DG Therm Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. DG Therm là máy ủ được thiết kế đặc biệt để ủ các thẻ DG Gel và/hoặc các ống mẫu ở 37°C cho các xét nghiệm miễn dịch huyết học. Thiết bị được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A
3 Máy đọc DG Reader Diagnostic Grifols, S.A. Diagnostic Grifols, S.A. DG Reader được thiết kế để đọc, diễn giải và báo cáo kết quả cho các xét nghiệm sử dụng thẻ DG Gel. Thiết bị được chỉ định sử dụng trong chẩn đoán in vitro. Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro - Quy tắc 5 TTBYT Loại A