STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống chứa mẫu Tubes for ESR3000 SFRI SAS SFRI SAS Ống chứa mẫu Tubes for ESR3000 được sử dụng cho máy đo tốc độ máu lắng của hãng SFRI. Quy tắc 5 - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro TTBYT Loại A
2 Máy đo tốc độ máu lắng ESR 3000 SFRI SAS SFRI SAS ESR 3000 được sử dụng để đo tốc độ lắng của hồng cầu. Chỉ dùng trong chẩn đoán in-vitro. Quy tắc 5 - Quy tắc phân loại đối với trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro TTBYT Loại A