STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nắp che đầu đọc nhiệt kế Genius™ 2 Tympanic Thermometer and Base Covidien LLC Covidien LLC Che đầu đọc nhiệt kế, dùng một lần duy nhất trong quá trình đo nhiệt độ. Quy tắc 10 - Phần II - Phụ Lục I; Phụ Lục II của Thông tư số 39/2016/TT-BYT. TTBYT Loại B