STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tru chân răng nhân tạo (Tên tiếng anh: Fixture) Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH ICT VINA Được sử dụng trong cấy ghép nha khoa, được khoan đặt trong xương hàm trên hoặc hàm dưới, làm nền móng như chân răng để cố định các bộ phận còn lại vào xương hàm, hỗ trợ cho các thiết bị phục hình và để khôi phục chức năng nhai của bệnh nhân Quy tắc 8, Phần IIB, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C