STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý Theo phụ lục Theo phụ lục Irvine Biomedical, Inc (a St.Jude Medical Company) Ống thông (Catheter) chẩn đoán điện sinh lý Inquiry loại cố định và lái chuyển hướng được sử dụng để ghi nhận tín hiệu điện và kích thích tim trong các nghiên cứu chẩn đoán điện sinh lý tim. Ống thông thường được đặt ở tâm nhĩ phải, đỉnh tâm thất phải và bó HIS. Quy tắc số 7 TTBYT Loại D