STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Nguồn nhiệt để tẩy trắng răng Theo phụ lục Theo phụ lục CÔNG TY TNHH YAMADA ELECTRIC VIỆT NAM, VIỆT NAM Thiết bị được sử dụng để tạo nguồn nhiệt mới mục đích đẩy nhanh tốc độ làm trắng răng khi sử dụng chung với gel làm trắng. Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A