STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Test phân tích C13 hơi thở Double Chamber breath bag Delta Analytics OHG FahrenheitstraBe 1, D-28359 Bremen, Germany Dùng để chứa hơi thở của bệnh nhân sau khi ngậm C13, đưa túi vào máy phân tích Helicobacter pylori (H.Pylori) (test C13) Quy tắc 5, Phần III, phụ lục I Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A