STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy xét nghiệm Elisa Immunomat Institut Virion\Serion GmbH Institut Virion\Serion GmbH Immunomat được thiết kế để tự động hóa các xét nghiệm ELISA / EIA chẩn đoán và tự miễn dịch. Hệ thống sẽ được sử dụng trong các phòng khám, phòng thí nghiệm, trường đại học và bệnh viện có chứa các phương tiện chẩn đoán cũng như ngân hàng máu. Nơi làm việc của hệ thống phải là một (khu vực) phòng thí nghiệm chuyên dụng cho các mục đích chẩn đoán. Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại D