STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALDOLASE(ALS) Hóa chất dùng cho máy xét nghiệm sinh hóa Randox Labotaries Ltd, Vương Quốc Anh Randox Labotaries Ltd, Vương Quốc Anh Hóa chất dùng để định lượng aldolase trong huyết thanh người Quy tắc 6 TTBYT Loại B