STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALDOLASE LEVEL 2 CONTROL( ALS CONTROL 2) Theo phụ lục Theo phụ lục Randox Labotaries Ltd, Vương Quốc Anh Hóa chất để nội kiểm xét nghiệm Aldolase mức 2 Quy tắc 6 TTBYT Loại B