STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 ALDOLAS E CALIBRAT ION SERUM (ALS CAL) Theo phụ lục Theo phụ lục Randox Labotaries Ltd, Vương Quốc Anh Hóa chất để hiệu chuẩn xét nghiệm Aldolase Quy tắc 6 TTBYT Loại B