STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Bàn điều trị Theo phụ lục Theo phụ lục Shanghai Sintang Industrial Co., Ltd. Dùng để hỗ trợ vật lý trị liệu cho bệnh nhân. Quy tắc 4, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A