STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Khí cụ chỉnh nha Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên Khí cụ chỉnh nha theo kích thước và phương án của nha sĩ trong thăm khám và điều trị nha khoa Qui tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
2 Hàm giả cố định Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên Gia công Răng nhân tạo theo kích thước và phương án của nha sĩ trong thăm khám, điều trị nha khoa Qui tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
3 Hàm giả tháo lắp Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên Gia công Răng nhân tạo theo kích thước và phương án của nha sĩ trong thăm khám, điều trị nha khoa Qui tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B
4 Phục hình trên Implant Theo phụ lục Theo phụ lục Công Ty Cổ Phần Nguyễn Việt Tiên Gia công phục hình hàm nhân tạo theo kích thước và phương án của nha sĩ trong thăm khám và điều trị nha khoa Qui tắc 8 mục 1 TTBYT Loại B