STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Scalp Vein Sets (Kim cánh bướm) 27G, 26G, 25G, 24G, 023G, 22G, 21G, 20G, 19G, 18G Henso Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co.,Ltd. Sử dụng để tiêm truyền tĩnh mạch QT7 TTBYT Loại B
2 Disposable Hypodermic Needles (Kim lấy máu, lấy thuốc) 30G, 29G, 27G, 26G, 25G, 24G, 023G, 22G, 21G, 20G, 19G, 18G, 16G Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Dùng để lấy máu, lấy thuốc và tiêm truyền cơ bản QT6 TTBYT Loại B
3 Latex Foley Catheter (Ống thông Foley) 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu hoặc đưa chất lỏng vào bàng quang QT5 TTBYT Loại B
4 Sterile Nelaton Catheter (Ống thông Nelaton) 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24FR Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thông tiểu QT5 TTBYT Loại B
5 Sterile Rectal Tube (Ống thông hậu môn) 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24Fr, 26Fr, 28Fr, 30Fr, 32Fr, 34Fr, 36Fr Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để thoát hơi và phân từ ống tiêu hóa ra ngoài QT5 TTBYT Loại B
6 Disposable Stomach Tubes (Ống thông dạ dày) 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24FR Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để đưa chất lỏng hoặc chất dinh dưỡng vào dạ dày, hoặc hút chất lỏng từ dạ dày. QT5 TTBYT Loại B
7 Sterile Feeding Tubes (Dây cho ăn) 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24FR Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể QT5 TTBYT Loại B
8 Sterile Suction Catheter (Ống hút nhớt, hút đờm) 4Fr, 5Fr, 6Fr, 8Fr, 10Fr, 12Fr, 14Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 22Fr, 24FR Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để hút đờm/nhớt QT5 TTBYT Loại B
9 Disposable Mucus Extractor (Bộ hút nhờn, hút đờm kín) HSC0307 Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để dẫn lưu chất nhầy từ phế quản bệnh nhân QT5 TTBYT Loại B
10 Oxygen Masks (Mặt nạ oxy) Pediatric standard(S), Pediatric elongated(M), Adult standard(L), Adult elongated(XL) Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng để truyền oxy hoặc hơi nước cho bệnh nhân cùng với hệ thống hô hấp QT2 TTBYT Loại B
11 Nebulizer Masks (Mặt nạ khí dung) Pediatric standard(S), Pediatric elongated(M), Adult standard(L), Adult elongated(XL) Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Henso Medical (Hangzhou) Co., Ltd. Sử dụng cho liệu pháp hít khí dung QT2 TTBYT Loại B