STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Quả lọc thận nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục NIPRO CORPORATION Quả lọc được sử dụng trong kỹ thuật chạy thận nhân tạo trên bệnh nhân suy thận mạn. Quy tắc 3, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C
2 Quả lọc máu nhân tạo Theo phụ lục Theo phụ lục Nipro Corporation Được chỉ định sử dụng bởi bác sĩ trong các trường hợp bệnh nhân suy thận cấp và mãn tính. Quy tắc 3, phần II, phụ lục I Thông tư 05/2022/TT-BYT TTBYT Loại C