STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ an toàn sinh học cấp 2 Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ ATS Dùng để bảo vệ người thao tác, mẫu vật, ngăn cản sự nhiễm chéo trong quá trình phân tích kiểm nghiệm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I của Thông tư -05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
2 Tủ bảo quản kính hiển vi Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ ATS Dùng để bảo quản kính hiển vi chống bụi bẩn, ẩm mốc Quy tắc 12, Phần II, Phụ lục I của Thông tư -05/2022/TT-BYT TTBYT Loại A
3 Tủ bảo quản ống nội soi Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ ATS Dùng để bảo quản ống soi trong môi trường sạch khô thoáng Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I của Thông tư -39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
4 Tủ cấy vi sinh Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ ATS Dùng để ngăn ngừa các tác nhân gây ô nhiễm khi thực hiện thao tác thí nghiệm trên các loại mẫu sinh học, các loại vật liệu Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I của Thông tư -39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A
5 Tủ hút khí độc Theo phụ lục Theo phụ lục Công ty TNHH Kỹ thuật công nghệ ATS Dùng để giảm thiểu khí độc trong môi trường làm việc tại các phòng xét nghiệm Quy tắc 5, Phần III, Phụ lục I của Thông tư -39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A