STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Que và Hóa chất sử dụng cho Máy phân tích nước tiểu Theo phụ lục Theo phụ lục PARAMEDICAL SRL Sử dụng và mua bán TBYT chuẩn đoán in vitro) TTBYT Loại B