STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Điện cực Grass Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng trong đo điện não đồ, lấy tín hiệu từ da đầu vào bộ khuếch đại - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
2 Cảm biến vị trí cơ thể Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng trong đo điện não giấc ngủ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
3 Điện cực thanh Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
4 Điện cực đất dạng quấn Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
5 Điện cực nhẫn Reusable Digital Ring Electrodes, 36 Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
6 Điện cực dán đo dẫn truyền Disposable Tab Electrodes Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
7 Điện cực đất Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
8 Điện cực cá sấu Alligator Clip Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
9 Dây cáp điện cực gắn Reusable Shielded Cable 2-Snap Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
10 Điện cực kẹp tai Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
11 Dây điện cực điện não đĩa vàng, dây dài 1.5m Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện não - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
12 Dây điện cực điện não Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện não - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
13 Bộ điện cực cầu Monopode Bridge Electrodes Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng trong Đo điện não đồ, lấy tín hiệu từ da đầu vào bộ khuếch đại - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
14 Dây điện cực điện não cho điện cực cầu Cable for monopode bridge electrodes Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng trong Đo điện não đồ, lấy tín hiệu từ da đầu vào bộ khuếch đại - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
15 Dây đo áp lực khí thở mũi airflow sensor Nasal Pressure Cannulas Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng trong đo áp lực khí thở mũi - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 5 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
16 Điện cực dán dạng snap, đường kính 48mm Disposable Snap Round Electrodes Natus Neurology Incorporated Natus Neurology Incorporated Dùng trong đo điện não giấc ngủ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
17 Dây chuôi kim Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để kết nối kim thu tín hiệu trong máy điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
18 Tai nghe cho điện thế gợi Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng thu tín hiệu trong máy điện não - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
19 Điện cực điện não Grass Gold (Au) EEG Cup Electrodes Natus Manufacturing Limited Natus Neurology Incorporated Dùng trong đo điện não đồ, lấy tín hiệu từ da đầu vào bộ khuếch đại - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B
20 Điện cực bề mặt Theo phụ lục Theo phụ lục Natus Neurology Incorporated Dùng để lấy tín hiệu trong đo điện cơ - Điểm d khoản 2 điều 4 của NĐ 169/2018/NĐ-CP; - Quy tắc 10 phần II của Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B