STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Touch-care TCARE CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Vệ sinh, sát trùng tay và bề mặt da. Dùng được cho người lớn và trẻ em Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Touch-care Aqua TCAQ CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM CÁT LINH Vệ sinh, sát trùng tay và bề mặt da. Dùng được cho người lớn và trẻ em Quy tắc 4 TTBYT Loại A