STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Catheter (Ống thông) đường hầm chạy thận nhân tạo FQ-2523 ; FQ-2524 FQ-2525 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Ống thông đặt lâu trong mạch máu bệnh nhân cho bệnh nhân suy thận mãn Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C
2 Dây chạy thận nhân tạo loại 2 :1 FB-A001V05 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Dây kết nối với Catheter chạy thận nhân tạo và thiết bị chạy thận, để lọc máu Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C
3 Ống thông Catheter chạy thận nhân tạo các loại các cỡ (Catheter chạy thận nhân tạo 2 nòng) FH-2225; FH-2225W; FR-2225; FR-2225W; FH-2226; FH-2226W; FR-2226; FR-2226W; FR-2613; FR-2613W; Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Đặt vào động tĩnh mạch để lọc máu Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C
4 Ống thông Catheter tĩnh mạch trung tâm các loại, các cỡ (Catheter tĩnh mạch trung tâm) FV-1223; FV-1224; FV-1225; FV-1226; FV-1526; FV-1626; FV-2422; FC-2422; FC-2523; FV-2523; FV-2726; FC-2726; FV-3726; FC-3726 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Đặt tĩnh mạch trung tâm để truyền dịch, máu, thuốc... cấp cứu nhanh Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C
5 Bộ đo huyết áp xâm lấn FT-A001 Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Đặt bộ dụng cụ có con chip, kết nối với Máy Monitor bệnh nhân, để theo dõi huyết áp trung tâm Phần II. Mục C. Quy tắc 10. Khoản 3 (a,b) TTBYT Loại C
6 Kim chạy thận nhân tạo các cỡ FN-1612ZS; FN-1712ZS Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd Đặt vào tĩnh mạch, kết nối với dây chạy thận, để lọc thận nhân tạo Phần II. Mục B. Quy tắc 7. Khoản 1 TTBYT Loại C