STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông chẩn đoán đường quay, đường đùi Goodtec dùng 1 lần. Theo phụ lục Theo phụ lục NIPRO CORPORATION Dùng để phân chia chất cản quang trong chẩn đoán . Qui tắc 6, Mục B, Phần II, phụ lục I của thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B