STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Tủ âm sâu Theo phụ lục Theo phụ lục EVERmed Srl Sử dụng để bảo quản huyết tương, các sản phẩm sinh học Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B
2 Tủ bảo quản máu Theo phụ lục Theo phụ lục EVERmed Srl Sử dụng để bảo qunar máu Quy tắc 2, phần II TTBYT Loại B