STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
2 Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
3 Máy phân tích miễn dịch tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
4 Hệ thống PCR hoàn toàn tự động và hóa chất Theo phụ lục Theo phụ lục BioFire Diagnostics, LLC Hệ thống PCR hoàn toàn tự động và hóa chất nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
5 Máy phân tích miễn dịch tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy phân tích miễn dịch tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
6 Máy định danh vi khuẩn nhanh và hóa chất, phần mềm Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy định danh vi khuẩn nhanh và hóa chất, phần mềm nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
7 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux Inc Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
8 Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Máy định danh vi khuẩn nhanh, hóa chất và phần mềm nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
9 Hệ thống PCR hoàn toàn tự động Theo phụ lục Theo phụ lục Biofire Diagnostics LLC Hệ thống PCR hoàn toàn tự động nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
10 Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao Theo phụ lục Theo phụ lục Ral Diagnostics Máy nhuộm lao tự động và Hóa chất nhuộm lao nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
11 Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động và thuốc thử đi kèm Theo phụ lục Theo phụ lục bioMerieux Inc. Máy cấy máu phát hiện vi khuẩn và nấm tự động và thuốc thử đi kèm nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
12 Hệ thống thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao , phần mềm của máy phân tích miễn dịch tự động. Theo phụ lục Theo phụ lục BioMerieux SA Hệ thống thiết bị, phụ kiện, vật tư tiêu hao , phần mềm của máy phân tích miễn dịch tự động. nguyên tắc 5 TTBYT Loại A
13 Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động, và phụ kiện, vật tư tiêu hao, phần mềm nâng cấp theo danh mục hàng hóa trong phụ lục đính kèm. Theo phụ lục Theo phụ lục bioMerieux Inc Máy định danh vi khuẩn/nấm và làm kháng sinh đồ tự động, và phụ kiện, vật tư tiêu hao nguyên tắc 5 TTBYT Loại A