STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Adapter chuyển đổi 2D/3D nối với màn hình Einstein Vision 2.0 chuẩn CF Không có Schölly Fiberoptic GmbH Schölly Fiberoptic GmbH Là một bộ phận của hệ thống phẫu thuật nội soi ba chiều Einstein Vision 2.0, được sử dụng cho việc thể hiện hình ảnh 3D trong nội soi tiêu chuẩn và xâm nhập tối thiểu trong các quy trình phẫu thuật lồng ngực và phẫu thuật tim. Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục I, Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A