STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Băng bó bột Gypsona S 2 BSN medical SAS BSN medical SAS -Băng bó cố định tất cả các loại gãy xương: tình trạng cấp tính và thứ cấp -Sửa chữa dị tật,… Quy tắc 4, Phần II, Phụ lục 1, TT 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại A