STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Sonde foley 2 nhánh (kích cỡ:14, 16, 18, 20) HTB0514R; HTB0516R; HTB0518R; HTB0520R Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng để thông tiểu cho bệnh nhân Quy tắc 5 TTBYT Loại B
2 Mặt nạ gây mê dùng 1 lần Disposable Anesthesia Mask Hitec Medical Co., Ltd Hitec Medical Co., Ltd Dùng để dẫn khí gây mê tới bệnh nhân, có thể kết nối với máy thở thông qua dây máy thở QT 2 - Phần II – Thông tư 39/2016/TT-BYT TTBYT Loại B