STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Ống thông (Catheter) tĩnh mạch trung tâm Theo phụ lục Theo phụ lục Shunmei Medical Co., Ltd Đặt tĩnh mạch trung tâm để truyền dịch, máu, thuốc... cấp cứu nhanh Quy tắc 7. 1/Các trang thiết bị y tế được sử dụng để cung cấp các sản phẩm thuốc thuộc loại C TTBYT Loại C