STT Tên trang thiết bị y tế Chủng loại/mã sản phẩm Hãng/nước sản xuất Hãng/nước chủ sở hữu Mục đích sử dụng theo chỉ định của chủ sở hữu Căn cứ để phân loại mức độ rủi ro Mức độ rủi ro được phân loại
1 Áp kế vòng bít kèm ống nối Endotest Endotest Willy Rüsch GmbH Willy Rüsch GmbH Dùng để nạp và điều chỉnh áp suất của thiết bị đo áp suất thấp cùng với ống nối Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 4 TTBYT Loại A
2 Ống nối kèm theo áp kế vòng bít Endotest Endotest Willy Rüsch GmbH Willy Rüsch GmbH Dùng để nạp và điều chỉnh áp suất của thiết bị đo áp suất thấp cùng với ống nối Quy tắc phân loại đối với Trang Thiết Bị Y Tế không phải Trang Thiết Bị Y Tế chẩn đoán In Vitro: Quy tắc 4 TTBYT Loại A